Tillbaka till startsidanGården

Flygfoto Låt oss så gå gården runt medsols! I väster ligger stall-längan, delad av "Västre port" mellan häst- och kostallen. Vid södra gaveln trivdes Jöns Jonsson i sitt huggehus, särskilt vid svarven. Att dra runt dess väldiga svänghjul var ofta pågarnas jobb, eftersom nu farfar var så glad för att "dreja"! "Västerport" (mitt emot "gadeporten" i öster) har fört ut mot beten och fälad; genom den och över en ståtligt stenlagd vägbana (mellan hästa- och ko-korran, också de lagda i en mäktig stenor) leddes djuren dagligen ut till vattning vid "Gåsa-hålan" en hundra meter bort. Därbortom gick en del av Kulla fälad nära intill byn - så inne från byvägen i öster kan vi än idag (genom öppnade portar) se för oss ett rätt typiskt "tvärsnitt" av en gammal Kylla-by: bygata - gadeport - gårdsplan - betesmark (toft) - fälad; åkrarna lågo här i söderut, ner mot skogen.

StalletHäst- och kostall stå mest orörda sen 1920-talet och få hysa en samling tillhörande redskap. Men drängakammaren har "återställts", med några enkla möbler; den har jordgolv och fick sin värme från hästarna på andra sidan väggen.... "När där kom ridandes bud med bjudning till Per Gunnar´s bröllop på n:r 1, stod mor och klicka ler på den nya loglängan". (Mor - det var Jöns Jons´dotter Kerstin, 18 år - och att klina lerväggarna var mest fruntimrens uppgift i byggeriet). Så säger traditionen, och alltså var det 1855 på sensommaren! Den logan var ståtlig för sin tid, och dess luftiga inre får nu tjäna som utställninghall för en god samling lantbruksredskap och fordon från tidiga 1900-tal - före traktor-ålder. (Vilket inte hindrar, att där alltfort är dans på logan någon gång...). HuggebodenDe äldre, små redskapen står kvar i den gamla vagnsporten i portlängan (i öster), vilken i övrigt var undantagsmannens - den gamle ägarens - hus och hem.

I två utrymmen norr om "gadeporten" har dock nu byggts in ett brandfast arkiv - ett nödvändigt komplement till gårdens öppna samlingar: det får skydda ömtåliga textiler - bl.a. Kattarps Sångförenings fana av år 1862, en kär och stolt relik från en kör av "sjungade bönder"! - och alla dokument och bilder.

I det gamla "undantaget" (söder om porten) - till det inre moderniserat - bor nu gårdens "åbon" i vår tid. Detta är viktigt: med dem lever gården vidare, i bygdens och vetandets tjänst.


Bildtext från ovan:

Flygfoto av Jöns Jonsgården.

Stallet innehåller många sadeldon och verktyg. Hästbåsen och drängkammaren är också rika på intressanta objekt.

I huggeboden tillverkades allt från trä- till hästskor.linje
Meny Historik Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4