Tillbaka till startsidan


Leksaker
Ser man på leksaker från förr och nu märker man hur lite de har förändrats. Dockor för flickor och material och modeller för pojkar. Faktum är att barn i alla tider har lekt med dockor. Från början bestod de av en träbit, kanske täljd för kroppslig form. På 1870-talet kom en revolution i barnens värld. Särskilda barnkläder började säljas. Dockorna fick också lov att ha egen identitet och porslinsdockor med fina kläder kom. Babydockan föddes i England under den senare delen av 1800-talet. Och tänk, redan 1827 togs patent på en docka som kunde säga mamma och pappa! Vagn Andra vanliga leksaker var trähästar (från Mora), tåg, kulor och ormspel, ett slags flyttspel med tärningar.

Hur träffades man förr?
Flickor och pojkar lärde känna varandra vid nattfrierier, lekstugor och dansgillen. Ett par kvällar i veckan samlades pojkarna i byn för att gå på nattfrierer. De hälsade på flickorna som låg ute i lador och fähus. Ett par gick för sig själva och diskuterade och bjöd varandra på karameller och brännvin. På det här viset fick pojkarna en möjlighet att pröva sig fram för att så småningom fastna för en speciell flicka. Man fick aldrig visa sig i par ute. Endast under nattfrierierna kunde de träffas. Om någon flicka blev med barn var äktenskap nödvändigt och paret blev också utstött från byn. Man kände sig fram med gåvor, som utbyttes och visade hur stort intresset var. ”Ju vackrare utkrusat, dess kärare fästman” sades det.linje
Meny Så levde man förrSida 1 Sida 2 Sida 3