Tillbaka till startsidanStiftelsen och släktföreningen

Stiftelsen Jöns Jonsgården bevarar gården. Vart tredje år arrangeras ett släktmöte av släktföreningen.
Stiftelsens ändamål är att såsom ett kulturminne bevara Jöns Jonsgården, i avsikt att giva kommande släkten en bild av en bondgård under 1800-talet i denna bygd. Gården skall i möjligaste mån (återställas och för framtiden) bevaras i det skick och med den inredning, som den hade under tiden omkring 1800-1890 samt på lämpliga tider hållas tillgängliga för visning för allmänheten. Styrelsen har att vidtaga nödvändiga åtgärder härför.Styrelsen
Rolf Leire (ordf.)    
Carl Hallström    
Gabrielle Scott    
Jessica Jönsson    
Birgitta Schönbeck Persson    
Lisbeth Lindell    
Anders Leire    
Erik Geijer    


Kontaktpersoner
Rolf Leire    rolf@leire.com
0705-504168
Strandbadsv 4
263 58 Strandbaden


Jöns Jonsgården
Styrelsen har som uppgift att bevara Jöns Jonsgården så att framtida släkten också skall kunna se hur en 1800-tals gård såg ut.
Släktföreningen/kontakter
Ordförande: Magnus Larsson, fleninge.gunnestorp@telia.com
Frågor rörande släktföreningen

Sekreterare: Klas Leire, klas@leire.com
Sänd gärna din emailadress och andra adressändringar till Klas för att underlätta informationsutskick

Släktregister: Carl Henrik Stensson, ebbarp.signestorp@telia.com
Om du vill ändra (tex. nyfödda, avlidna) eller komplettera registret, gör du det genom att skicka ett mail till ebbarp.signestorp@telia.com

linje
Meny Stiftelsen Sida 1