Att sköta en kulturbyggnad

Stiftelsen Jöns Jonsgården lägger ner ett omfattande arbete för att sköta och bevara Jöns Jonsgården som ett välbevarat exempel på en typisk nordvästskånsk bondgård från 1800-talets förra hälft. Sedan 1991 är gården byggnadsminnesförklarad och skyddad enligt lagen om kulturminnen.

Vård- och underhållsplan.