Öppengård

Under 3 lördagar i sommar, 25 juni, 23 juli och 6 augusti kommar gården att hålla öppet och ha guidade visningar mellan kl 13.00 och 16.00.Medtag gärna kaffekorg!

Spårarbeten

Till er som inte varit på Jöns Jonsgården det senaste året så byggs det i Kattarp. En ny “fjärilskulle” av schaktmassor har nu anlagts nordväst om gården i samband med att spåret mellan Maria station och Ängelholm görs om till dubbelspår med planskilda korsningar. Vägen till Jöns Jonsgården från väster/Höganäs skall vara öppen igen den… Fortsätt läsa Spårarbeten

Omläggning tak och underhållsarbeten

I slutet av sommaren ska det södra och det västra takfallet i vinkeln mellan loglängan och portalängan läggas om från vass till halm. Ryggningen läggs också om med halm medan ryggträna återanvänds. Även ett antal hål i stråtaken orsakade av skadedjur ska lagas. En del rötskador på panel och stolpverk ska också åtgärdas. Sydöstra hörnan… Fortsätt läsa Omläggning tak och underhållsarbeten