Nyheter

 • Öppengård

  Under 3 lördagar i sommar, 25 juni, 23 juli och 6 augusti kommar gården att hålla öppet och ha guidade visningar mellan kl 13.00 och 16.00.
  Medtag gärna kaffekorg!

 • Spårarbeten

  Till er som inte varit på Jöns Jonsgården det senaste året så byggs det i Kattarp. En ny “fjärilskulle” av schaktmassor har nu anlagts nordväst om gården i samband med att spåret mellan Maria station och Ängelholm görs om till dubbelspår med planskilda korsningar.

  Vägen till Jöns Jonsgården från väster/Höganäs skall vara öppen igen den 2 juli (planerad avstängning mellan den 13 juni och 1 juli).

  Svar från Trafikverket på fråga om arbetena kring gården:

  “Planen är att transportvägen tas bort under sommarstoppet v24-V26 och i och med det kommer även transporterna att upphöra. Fram till dess kommer det bara bli enstaka transporter.”

 • Omläggning tak och underhållsarbeten

  I slutet av sommaren ska det södra och det västra takfallet i vinkeln mellan loglängan och portalängan läggas om från vass till halm. Ryggningen läggs också om med halm medan ryggträna återanvänds. Även ett antal hål i stråtaken orsakade av skadedjur ska lagas.

  En del rötskador på panel och stolpverk ska också åtgärdas. Sydöstra hörnan i porten på stallängan har vandrat utåt och ska tryckas på plats. Även balken över porten mot gården ska ersättas då den gamla är starkt rötskadad och har en spricka.

 • Öppengård den 2019-06-15

 • Öppengård den 2018-06-16