Nyheter

 • Kastanjen på gårdsplanen

  Kastanjen på gårdsplanen har beskurits och lyfts. Tack Leires Trädvård för fint arbete.

 • Gårdsföreståndare sökes

  Vår gårdsföreståndare på Jöns Jonsgården har efter över 30 års tjänstgöring på gården bestämt sig för att gå i pension och lämnar hösten 2023.

  Vi söker därför någon med engagemang för kultur och bevarande. Är du den som tar över stafettpinnen, eller kan du ge oss tips på någon lämplig? Hör då av dig till oss.

 • Öppen gård

  Under 3 lördagar i sommar, den 25 juni, 23 juli och 6 augusti kommer gården att hålla öppet och ha guidade visningar mellan kl. 13.00 och 16.00. Medtag gärna kaffekorg!

 • Spårarbeten

  Till er som inte varit på Jöns Jonsgården det senaste året så byggs det i Kattarp. En ny “fjärilskulle” av schaktmassor har nu anlagts nordväst om gården i samband med att spåret mellan Maria station och Ängelholm görs om till dubbelspår med planskilda korsningar.

  Vägen till Jöns Jonsgården från väster/Höganäs skall vara öppen igen den 2 juli (planerad avstängning mellan den 13 juni och 1 juli).

  Svar från Trafikverket på fråga om arbetena kring gården:

  “Planen är att transportvägen tas bort under sommarstoppet v24-V26 och i och med det kommer även transporterna att upphöra. Fram till dess kommer det bara bli enstaka transporter.”

 • Omläggning tak och underhållsarbeten

  I slutet av sommaren ska det södra och det västra takfallet i vinkeln mellan loglängan och portalängan läggas om från vass till halm. Ryggningen läggs också om med halm medan ryggträna återanvänds. Även ett antal hål i stråtaken orsakade av skadedjur ska lagas.

  En del rötskador på panel och stolpverk ska också åtgärdas. Sydöstra hörnan i porten på stallängan har vandrat utåt och ska tryckas på plats. Även balken över porten mot gården ska ersättas då den gamla är starkt rötskadad och har en spricka.