Skånelängans traditionella utformning

Kopia från Landsantikvarien i Malmöhuslän