Stiftelsen

Stiftelsen och släktföreningen

Styrelsen har som uppgift att bevara Jöns Jonsgården så att framtida släkten också skall kunna se hur en 1800-tals gård såg ut.

Vart tredje år arrangeras ett släktmöte av släktföreningen.
Stiftelsens ändamål är att såsom ett kulturminne bevara Jöns Jonsgården, i avsikt att giva kommande släkten en bild av en bondgård under 1800-talet i denna bygd. Gården skall i möjligaste mån (återställas och för framtiden) bevaras i det skick och med den inredning, som den hade under tiden omkring 1800-1890 samt på lämpliga tider hållas tillgängliga för visning för allmänheten. Styrelsen har att vidtaga nödvändiga åtgärder härför.

Styrelsen

NamnRollRepresentera
Anders Leire      OrdförandeSläktföreningen
Maria Leirevice ordförandeSläktföreningen
Carl HallströmsekretererareSläktföreningen
Gabrielle ScottKassör, mha SEB Emelie LagströmSläktföreningen
Birgitta Schönbeck PerssonLedamotHBG Komun
Lisbeth LindellLedamotSkånes Hembyggdsförbund
Jessica JönssonLedamotHbg Museum
Erik von GeijerLedamotSläktföreningen
Stefan HardungLedamotHbg Kommun


Kontaktpersoner

Anders Leire (Ordf.)

resp

Maria Leire (v. Ordf.)
0723-281 205, Martornsvägen 6
263 58 Strandbaden